Verwijzen – Kids Dental Zuidoost – Amsterdam

Verwijzen

Verwijzen

Wilt u een patiënt doorverwijzen?

Bent u als zorgverlener van mening dat een kind gespecialiseerde tandheelkundige zorg nodig heeft? U kunt elk kind tussen 0 en 16 jaar naar Kids Dental verwijzen.

Verwijs redenen

Er zijn diverse renden om te verwijzen, enkele voorbeelden zijn:

  • Tandartsangst en/of naaldangst
  • Onbehandelbaarheid/kinderen met gedragsproblemen
  • Preventief: (jonge) kinderen, die geen tandartsangst hebben maar wel cariës
  • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
  • Kinderen met ADHD
  • Medisch gecompromitteerde kinderen
  • Behandeling na een trauma

Stap 1 van 6
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht

Stap 2 van 6
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 6
Verzekeringsgegevens

Verzekering begindatum

Stap 4 van 6
Overig

Stap 5 van 6
Opmerkingen

Stap 6 van 6
Samenvatting

Persoonsgegevens

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboortedatum
--
Geslacht

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar
Polisnummer
Verzekering begindatum
--

Overig

Laatste bezoek tandarts
Tandheelkundige wensen

Opmerkingen

Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Inschrijving verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord